Giấy phép trung gian thanh toán

Công ty TNHH Dịch Vụ Thanh Toán GoPay Việt Nam (“Công ty GoPay”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107397069 được cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội ngày 13 tháng 04 năm 2016 và Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 81/GP-NHNN do gân Hàng Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2016 .