Hướng dẫn thanh toán bằng ví điện tử

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán "Ví điện tử"

Bước 2: Nhập OTP hệ thống gửi về số điện thoại đăng kí khi mở tài khoản Ví GoPay

Bước 3: Nhận kết quả giao dịch

Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website gopay.com.vn ngay sau đó.

Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, GoPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, GoPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng