Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào https://gopay.com.vn/. Tại góc trên bên phải chọn “Thông tin tài khoản”

Bước 2: Trên màn hình Chức năng Nhấn vào Ví Điện Tử để chọn Liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 3: Vui lòng Click vào “Liên kết ví” như hình dưới.

Bước 4: Điền chính xác thông tin vào các trường. Dữ liệu khách hàng sẽ được phía ngân hàng đối chiếu vói GoPay.

Bước 5: Click nút Xác nhận để nhận kết quả liên kết.