Chính Sách Cookie của GoPay

CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA GOPAY

06/2023

Chính sách cookie (“ Chính sách ”) này được soạn thảo nhằm giải thích cách Công Ty TNHH Dịch Vụ Thanh Toán GoPay Việt Nam (sau đây gọi chung là “ GoPay ”, “ Chúng Tôi ”, “ Chúng Ta ”) sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi trên các websites của chúng tôi.

Những cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng Tôi sử dụng những cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm và giao diện người dùng. Hầu hết các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng những cookies; Đây là chính sách của Chúng Tôi về sử dụng những cookies và công nghệ theo dõi khi có sự đồng ý của người dùng dịch vụ kỹ thuật số mà Chúng Tôi cung cấp, trừ trường hợp việc sử dụng những cookies hoặc công nghệ theo dõi là bắt buộc cần thiết cho việc vận hành hoặc sử dụng dịch vụ.

Chính Sách này mô tả cách GoPay có thể sử dụng những cookies liên quan đến hoạt động của trang web chính www.gopay.com.vn và tất cả các trang web khác của Chúng Tôi (gọi chung là “ Dịch vụ ”).

Chúng Tôi đưa ra thông tin dưới đây về:

  • Cookies;
  • Cách Chúng Tôi sử dụng những cookies và công nghệ theo dõi;
  • Những lựa chọn của bạn;
  • Cookies Quản Lý; và
  • Cách thức liên lạc với Chúng Tôi.

  1. COOKIES

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được một trang web gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, nơi nó được trình duyệt web của bạn lưu trữ. Những cookies trình duyệt web có thể lưu trữ thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt của bạn và thông tin về nội dung bạn xem và tương tác trên các dịch vụ kỹ thuật số. Bằng cách lưu trữ thông tin như vậy, những cookies trình duyệt web có thể ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn cho các dịch vụ trực tuyến và phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

  1. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Chúng Tôi sử dụng một số cookies và công nghệ theo dõi cho các mục đích thực sự cần thiết cho việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng Tôi. Chúng có thể bao gồm, ví dụ, các những cookies ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn; ghi nhớ thông tin mà bạn có thể nhập trực tuyến (để không phải nhập lại mỗi khi bạn chuyển sang trang khác); hoặc để giữ cho bạn đăng nhập vào các cổng mà chúng tôi có thể cung cấp ở nơi bạn muốn điều này xảy ra.

Với sự đồng ý của bạn, Chúng Tôi cũng có thể sử dụng những cookies và công nghệ theo dõi cho các mục đích khác, chẳng hạn như tạo số liệu thống kê tổng hợp về cách mọi người sử dụng các Dịch Vụ của Chúng Tôi; để quản lý lỗi và khắc phục sự cố; để giúp bạn chia sẻ nội dung với người khác; để cho phép bạn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác và để cải thiện trải nghiệm của bạn về các Dịch Vụ.

Cookies Bắt Buộc Cần Thiết

Những cookies này là cần thiết để các tính năng cốt lõi của trang web này hoạt động bình thường. Bởi vì chúng cần thiết cho hoạt động của trang web nên chúng luôn được đặt ở chế độ “Hoạt động”. Bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của trang web.

Cookies Chức Năng

Những cookies này được sử dụng để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn trên trang web, chẳng hạn như bằng cách đo lường các tương tác với nội dung cụ thể hoặc ghi nhớ các cài đặt của bạn như tùy chọn phát lại ngôn ngữ hoặc video.

Cookies Hiệu Suất

Những cookies này cho phép Chúng Tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để Chúng Tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất trang web của mình. Chúng giúp Chúng Tôi biết trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất cũng như xem cách khách truy cập di chuyển quanh trang web. Tất cả thông tin mà những cookies này thu thập được tổng hợp và do đó được ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookies này, Chúng Tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của Chúng Tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của nó.

Khi bạn đã cho phép sử dụng những cookies hiệu suất, Chúng Tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin thống kê về cách Dịch Vụ của Chúng Tôi được sử dụng. Dịch vụ Google Analytics liên quan đến việc sử dụng những cookies thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn hoặc các số nhận dạng khác, thông tin trình duyệt và thông tin về nội dung bạn xem và tương tác để ghi lại cách bạn sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi.

Các dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi biết chúng tôi có bao nhiêu người dùng, phần nào trên trang web của chúng tôi phổ biến nhất, trình duyệt nào được sử dụng (để Chúng Tôi có thể tối đa hóa khả năng tương thích), quốc gia hoặc khu vực nơi người dùng của chúng tôi sinh sống, nhân khẩu học và sở thích của người dùng của Chúng Tôi. Điều này cho phép Chúng Tôi hiểu rõ hơn ai đang sử dụng Dịch Vụ của mình và cải thiện cách chúng tôi trình bày nội dung trên Dịch Vụ.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ Google Analytics, vui lòng nhấp vào đây

Cookies Mục Tiêu

Những cookies này có thể được đặt thông qua trang web của Chúng Tôi bởi các đối tác quảng cáo của Chúng Tôi. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookies này, bạn sẽ thấy ít quảng cáo được cá nhân hóa hơn. Những cookies này được các công ty quảng cáo sử dụng để thông báo và gửi quảng cáo được cá nhân hóa cho các thiết bị của bạn dựa trên sở thích của bạn.

  1. NHỮNG LỰA CHỌN CỦA BẠN: COOKIES QUẢN LÝ

Những Tuỳ Chọn Của Bạn

Khi bạn lần đầu truy cập Dịch Vụ của Chúng Tôi, bạn sẽ thấy một biểu ngữ cung cấp cho bạn lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối những cookies hoặc công nghệ theo dõi nhất định, ngoại trừ những cookies bắt buộc cần thiết cho một dịch vụ cụ thể.

Bạn có thể sửa đổi lựa chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết Cài đặt Cookie trên trang chủ. Vui lòng lưu ý rằng việc tắt những cookies sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc tính năng của trang web này.

Cookies Quản Lý và Bộ Nhớ Riêng trên Thiết Bị Của Bạn

Nếu muốn, bạn cũng có thể chọn cách thiết bị của mình xử lý cookie của trình duyệt web thông qua cài đặt trình duyệt. Một số thiết bị cho phép bạn kiểm soát điều này thông qua cài đặt thiết bị của mình. Nếu bạn chọn không nhận cookie bất cứ lúc nào, các trang web có thể không hoạt động bình thường và một số dịch vụ nhất định sẽ không được cung cấp. Mỗi trình duyệt và thiết bị đều khác nhau, vui lòng kiểm tra danh mục cài đặt của trình duyệt hoặc thiết bị để tìm hiểu cách thay đổi cài đặt và tùy chọn cookie của bạn.

Bạn có thể tìm thông tin về cách quản lý cài đặt cookie trên một số trình duyệt nhất định thông qua các liên kết sau:

Cài đặt Cookie trong Chrome

Cài đặt Cookie trong Firefox

Cài đặt Cookie trong Internet Explorer

Cài đặt Cookie trong Safari

  1. CÁCH THỨC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để tìm hiểu thêm về cách tiếp cận quyền riêng tư của Chúng Tôi, vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của Chúng Tôi.